Privacy policy

Privacy policy

Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken dit om onze site te verbeteren. Door gebruik te maken van onze site accepteert u dit.

De informatie op deze website, waaronder nieuws, antwoorden op vragen en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies.

Camperverzekeraar.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.

Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Wil je niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in je browser ‘cookies off’ in. Het uitzetten van cookies zal uw gebruik van onze website sterk beperken.